Energetska efikasnost podrazumijeva niz mjera koje se preduzimaju u cilju smanjenja potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove rada i života, već povećavaju nivo udobnosti i komfora. U zadnje vrijeme jedna je od najaktuelnijih tema iz oblasti arhitekture i građevinarstva, kako u svijetu tako i kod nas, pa se u tom smislu sve više obraća pažnja na novogradnju, ali i na energetsku sanaciju postojećih objekata. Prvi korak ka unapređenju energetske efikasnosti objekta je zamjena prozora, budući da se kroz njih ostvaruju najveći energetski gubici.

Kombinacijom vrhunskog Veka PVC profila, izvanrednog dihtovajna, okova i funkcionalnog termo stakla, dobija se savršen prozor koji ispunjava sve uslove modernog građevinarstva: visoku energetsku efikasnost, odličnu toplotnu i zvučnu izolaciju, dugotrajnost, lako korištenje i održavanje kao i visok stepen sigurnosti. Za razliku od starih prozora, koji ne dihtuju u potpunosti, novi moderni PVC prozori pružaju izuzetnu izolaciju. Time se smanjuju troškovi grijanja zimi i hlađenja ljeti i doprinosi uštedi energije.

Da bi prozor bio kvalitetan, svi njegovi sastavni dijelovi, kao što su profil, staklo i okov, moraju biti kvalitetni. Ako je samo jedan od tih elemenata loš, gubi se na koeficijentima i kvalitetu svakog pojedinačnog elementa i na kraju, samog prozora. Kako biste imali kvalitetan i dugovječan prozor, obratite pažnju na sve njegove dijelove.

PVC prozorski profili

PVC stolarija, osim što omogućava jednostavan način održavanja, treba da pruži adekvatnu termoizolaciju i time umanji troškove grijanja i hlađenja, što doprinosi uštedi energije.

AD Logistic proizvodi PVC stolariju isključivo RAL klase A kvaliteta koji u potpunosti zadovoljavaju termičke karakteristike. Zahvaljujući njihovim superiornim svojstvima i zagarantovanoj debljini spoljnog zida od 3,0 mm, koji pružaju odlučujuću prednost i sigurnost pri obradi, dobijaju se prozori sa optimalnom termo i zvučnom izolacijom, koji pružaju stabilnost i funkcionalnost dugi niz godina.

Termoizolacija prozora i vrata

Termoizolacija je ključni faktor u energetskoj efikasnosti prozora i vrata. Kvalitetna izolacija sprečava gubitak toplote zimi i ulazak toplote ljeti. Koeficijent toplotne provodljivosti „U“ označava koliko toplote u vatima prođe kroz 1 kvadratni metar materijala određene debljine za jednu sekundu, a jedinica u kojoj se njegova vrijednost izražava je W/m2K. Što je niža vrijednost koeficijenta toplotne provodljivosti, to je bolja termoizolacija. U zavisnosti od prozorskog profila i zastakljenja prozora, ovaj koeficijent može imati različite vrijednosti – od 0.8 W/m2K, kod najkvalitetnijih prozora sa niskoemisionim troslojnim staklom punjenim gasom, pa sve do 3.5 W/m2K, kod starih drvenih jednostrukih prozora. Evropska preporuka je da ovaj koeficijent ne prelazi 1.8 W/m2K.

Staklo

Ušteda energije počinje odabirom pravog stakla. Po spoljašnjem izgledu ne mogu se vidjeti razlike u kvalitetu stakla, iako su one velike. Zato je važno da se raspitate o njegovom kvalitetu i njegovoj izolacionoj vrednosti, kako biste dobili što bolju toplotnu izolaciju i znatno smanjili troškove grijanja i hlađenja.

Prilikom kupovine prozora, pored izbora sistema profila od kog su napravljeni, veliku pažnju treba obratiti na staklo koje se ugrađuje, jer ono čini najveću površinu prozora, čak do 80% i od izuzetnog je značaja da bude najvišeg kvaliteta. Izaberite staklo sa dobrim termoizolacionim koeficijentom (Ug). Primjenom većeg broja stakala dolazi do smanjenja koeficijenta prolaza toplote. Što je vrijednost „Ug” manja, veća je izolacija stakla.

Dihtovanje

PVC profili prave se sa dva i sa tri nivoa dihtovanja, koji pouzdano štite i od niskih i od visokih temperatura, vlage, buke i drugih spoljašnjih uticaja. Dobro dihtovanje između okvira prozora, odnosno vrata i zida je od ključne važnosti za njihovu energetsku efikasnost.

Roletne

Roletne stvaraju dodatni izolacioni sloj na prozorima i vratima, pa predstavljaju još jedan važan detalj prilikom poboljšavanja energetske efikasnosti stolarije.

Montaža prozora i vrata

Za dobro izolovan objekat sa najboljim koeficijentom energetske efikasnosti, pored kvalitetnih prozora i vrata, važno je i da stolarija bude stručno proizvedena i ugrađena, uz poštovanje propisa i pravila struke. Sada se i kod nas, kao što je u Zapadnoj Evropi već standard, sve više opredeljuju za RAL montažu, pri kojoj se koriste specijalne trake koje se lijepe spolja i unutra na spojevima prozora i zida. Jedna od varijanti RAL montaže uključuje i ekspandirajuće trake, koje se koriste umesto pur pjene. Cilj RAL montaže je ušteda energije i novca, odnosno postizanje maksimalne energetske efikasnosti prozora i sprečavanje ulaska vlage u dom. Specijalne trake koje se koriste za montažu imaju svrhu da smanje prodor vode i nastajanje kondenzacije, što utiče na izolacione karakteristike prozora.

Prevedi »