Narudžba i izrada

Nakon prikupljanja svih relevantnih informacija i potvrđivanja klijent pravi konačnu narudžbu. Naručivanje se obavlja u pismenoj formi uz potpisivanje ugovora, koji sadrži sve bitne stavke poslovnog odnosa.

Iza toga slijedi faza izrade, koja obično traje 10-15 radnih dana, u zavisnosti od veličine projekta. Ako je rok za izradu duži to će biti posebno definisano Ugovorom o poslovnoj saradnji.

Leave a comment

Prevedi »