Instalacija

Ovo je ujedno i završna faza u realizaciji projekta. Karakteriše je dostava na željenu adresu kao i instalacija željenog proizvoda te završni radovi definisani Ugovorom.

Nakon instalacije klijent daje pismenu saglasnost na izvedene radove, nakon čega se smatra da je posao uredno obavljen a ugovorene obaveze u potpunosti ispunjene.

Leave a comment

Prevedi »